Regulamin Rapid NET

REGULAMIN RAPID NET

 1. Rezerwacja przejazdu odbywa się za pośrednictwem internetowego formularza rezerwacji dostępnego na stronie www, mailem,  telefonicznie (wyłącznie w godzinach pracy biura), sms lub komunikator internetowy. Prawidłowa rezerwacja musi zawierać następujące dane:
  • Nazwisko osoby rezerwującej
  • Ilość osób, które będą korzystały z przejazdu (osoby dorosłe, dzieci)
  • Telefon kontaktowy
  • Datę oraz godzinę wylotu i przylotu (jeśli jest znana)
  • Nr lotu powrotnego (jeśli jest znany)
  • Adres (-y) wyjazdu
  • Dane do faktury (jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę Vat)

  Jeśli godzina przylotu i numer lotu powrotnego nie jest znany w dniu wylotu, informacje te Klient ma obowiązek przekazać telefonicznie, mailem lub sms najpóźniej  do 24 godz. przed przylotem.

 2. Rezerwacji można dokonywać poprzez stronę  www i mailem nie później niż 3 dni przed wylotem. Późniejsze rezerwacje wymagają kontaktu telefonicznego i akceptacji RN.
 3. Terminarz transferów udostępniony na stronie internetowej w panelu “Lastminute” ma charakter informacyjny. Dane mogą być nieaktualne lub niepełne. Przed dokonaniem rezerwacji konieczne jest potwierdzenie dostępności oferty.
 4. Należność za przejazd może zostać uregulowana wpłatą lub przelewem bezpośrednio na konto RN (treść przelewu powinna zawierać nazwisko oraz daty przejazdów) albo za pośrednictwem serwisu Dotpay (przelew lub obciążenie karty) lub gotówka/kartą w trakcie przejazdu. W przypadku płatności przelewem należność musi zostać zaksięgowana na koncie RN lub serwisu Dotpay minimum 2 dni przed datą realizacji zlecenia. 
  W każdym przypadku (przelew lub gotówka) należność pobierana jest z góry za całą usługę (wyjazd/powrót). Opcja płatności kartą powinna zostać zgłoszona w trakcie rezerwacji.
 5. Godzina wyjazdu z podanego przez Klienta adresu ustalana jest przez RN i uwzględnia odległość, trasę przejazdu i lokalne warunki drogowe. Przyjazd na lotnisko odbywa się na 2-3,5 godz. przed wylotem (czas niezbędny na odprawę). RN dopuszcza możliwość przesiadki na trasie przejazdu oraz ma prawo ostatecznego ustalenia trasy przejazdu.
 6. Klient ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z transferu najpóźniej na 2 dni przed datą wylotu. W przypadku rezygnacji później niż 2 dni przed datą wylotu Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 7. Nie stawienie się Klienta w miejscu wyjazdu w czasie przekraczającym 15 minut od uzgodnionej godziny jest jednoznaczne z rezygnacją z transferu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 8. Na transfer powrotny Klient ma obowiązek zgłosić się niezwłocznie po odbiorze bagażu i przejściu kontroli celno-paszportowej. W przypadku zdarzeń losowych (w szczególności zagubienie lub zniszczenie bagażu) Klient jest zobowiązany powiadomić RN o zaistniałej sytuacji. W razie braku informacji bądź kontaktu z Klientem maksymalny czas oczekiwania wynosi 20 minut.
 9. RN zastrzega sobie prawo realizacji przewozu pasażerów z różnych przylotów (łączenia lotów), przy czym różnica czasu pomiędzy pierwszym a ostatnim przylotem może wynosić maksymalnie 60 min.
 10. Ze względu na specyfikę transferów lotniskowych, w przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem środka transportu prosimy o kontakt pod numer alarmowy +48 608 160 960.
  W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.
 11. RN ma prawo skontaktować się z Klientem przebywającym za granicą na numer telefonu komórkowego udostępniony przez Klienta w celu potwierdzenia godziny przylotu (w szczególności w przypadku znacznego opóźnienia lotu). W takim przypadku koszt roamingu lub sms-ów zagranicznych pokrywa Klient.
 12. W zależności od ilości pasażerów przejazd odbywa się samochodem osobowym, samochodem typu van, mikrobusem lub minibusem.
 13. Każdy Klient ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu w ilości określonej przepisami linii lotniczych (bagaż zasadniczy + bagaż podręczny). Istnieje możliwość przewozu bagażu dodatkowego i sprzętu sportowo-rekreacyjnego za dodatkową opłatą po wcześniejszym ustaleniu z RN. Przewóz wózka dziecięcego lub inwalidzkiego jest bezpłatny, możliwy jednak tylko po uprzednim zgłoszeniu.
 14. Dzieci do 12 lat mogą korzystać z transferu tylko pod opieką osób dorosłych, osoby w wieku 13-18 lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 15. Dzieci, zgodnie z kodeksem drogowym, muszą być przewożone w foteliku samochodowym odpowiednim do ich wagi i wieku. Istnieje możliwość wypożyczenia fotelika od RN lub użycie własnego fotelika – w tym przypadku przechowanie fotelika do powrotu Klienta jest bezpłatne.
 16. Usługa bagażowa tj. zniesienie lub wniesienie bagażu z/do mieszkania Klienta jest dodatkowo płatna. Chęć skorzystania z  usługi musi zostać wcześniej zgłoszona do RN.
 17. Pasażer zajmujący miejsce w pojeździe fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, ma obowiązek je zapiąć.
 18. RN ubezpiecza pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem. RN nie ponosi odpowiedzialności za bagaż.
 19. Spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu w pojazdach jest zabronione.
 20. RN ma prawo odmówić przewozu lub nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe w przypadku gdy Klient:
  1) Nie przestrzega regulaminu przewozu.
  2) Znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  3) Zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów.
 21. RN nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
  1) Z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie
  2) Z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia Klientów lub innych zdarzeń losowych.
INFORMACJA ZWIĄZANA Z COVID-19:

Pasażerowie przylatujący do Polski i mający dodatni wynik badania na COVID-19 nie będą mogli skorzystać z przejazdu grupowego z lotniska.  W takim przypadku w ramach możliwości RN może zorganizować transfer indywidualny (opłata wg cennika). Prosimy o pilny kontakt w przypadku wystąpienia takiej sytuacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

https://szybkitransfer.pl/polityka-prywatnosci/

Spis treści

 • I. Do kogo skierowana jest Polityka prywatności?
 • II. Kto zbiera moje dane osobowe?
 • III. W jaki sposób zbierane są moje dane osobowe?
 • IV. Jak wygląda zbieranie danych w celu realizacji zamówienia?
 • V. Jak zbierane są dane w sposób automatyczny? Co to są pliki cookies?
 • VI. Jakie stosujemy inne technologie monitorujące działania podejmowane na stronie?
 • VII. Do jakich celów wykorzystywane są dane osobowe niepochodzące z Ciasteczek? Czy komuś są przekazywane?
 • VIII. Zastrzeżenia dot. przetwarzania danych
 • IX. Czy mam dostęp do moich danych osobowych? Czy mogę odwołać wcześniej wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych?
 • X. Czy moje dane osobowe są zabezpieczane?
 • XI. Postanowienia końcowe.

I. Do kogo skierowana jest Polityka prywatności?

1. RAPID.NET  z siedzibą w Zielonkach przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających ze strony internetowej szybkitransfer.pl („Strona Internetowa”). Jeżeli korzystasz ze Strony Internetowej, Polityka Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie.
2. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki.
3. Polityka Prywatności jest częścią regulaminu RAPID.NET.

II. Kto zbiera moje dane osobowe?

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest RAPID.NET z siedzibą w Zielonkach (Ul. Długopolska 8A 32-087  Zielonki).
2. Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub ogólnie dotyczące ochrony danych osobowych, napisz do nas na adres rapid@rapid.net.pl lub na nasz adres pocztowy:
RAPID.NET  Ul. Długopolska 8A 32-087  Zielonki.

III. W jaki sposób zbierane są moje dane osobowe?

1. Jeżeli odwiedzisz Stronę Internetową szybkitransfer.pl, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w szczególności:
 a. adres IP,
b. rodzaj systemu operacyjnego,
c. rodzaj/typ przeglądarki.
Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji, ani danych osobowych.
2. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą poczty e-mail, poprzez formularz rezerwacji, formularz zapisu na newsletter, za pomocą telefonu – wyłącznie wówczas, gdy chcesz nam takie dane przekazać np. w celu otrzymania oferty, zapisu na newsletter lub złożenia rezerwacji. Za pomocą tych środków możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. nr telefonu,
d. adres zamieszkania,
e. adres dostawy usług,
f. dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienie.
3. Twoje dane osobowe zbierane są również w trakcie rejestracji Twojego konta w szybkitransfer.pl lub przy zawieraniu transakcji zakupu.
4. Podsumowując, Twoje dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:
b) ochrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu umowy sprzedaży oraz w celu wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi;
c) odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś lub napisałeś do nas z pytaniem o ofertę i/lub poprosiłeś o przygotowanie oferty);
d) marketingu własnych produktów (jeśli jesteś naszym Klientem, to przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na Twojej zgodzie);
e) przesyłania newslettera – jeśli wyraziłeś na to zgodę.

IV. Jak wygląda zbieranie danych w celu realizacji zamówienia?

1. Zanim złożysz rezerwację w szybkitransfer.pl możesz utworzyć swoje konto, co ułatwia składanie kolejnych zamówień.
2. Rejestracja konta wymaga podania przez Ciebie swojego adresu e-mail, który będzie Twoim loginem oraz hasła zabezpieczającego Twoje konto.
3. Jeżeli zdecydujesz się złożyć zamówienie w szybkitransfer.pl, będziemy potrzebowali Twoich danych, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie inny adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
4. Zbieramy Twoje dane opisane w poprzednim punkcie w celu zawarcia z Tobą umowy sprzedaży, a także w celu jej wykonywania oraz w celach księgowych.
5. Bez podania danych, o których mowa w pkt. IV.3. nie jesteśmy w stanie zawrzeć z Tobą umowy.
6. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie prosimy jedynie o podanie Twojego adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje od nas. Możesz też wyrazić zgodę na kontakt marketingowy z naszej strony za pomocą sms.
7. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera, dzwoniąc do nas lub pisząc wiadomość mailową lub sms.

V. Jak zbierane są dane w sposób automatyczny? Co to są pliki cookies?

1. Jak już wspominaliśmy, przy okazji Twoich odwiedzin naszej strony szybkitransfer.pl w sposób automatyczny zbieramy niektóre Twoje dane. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies („Ciasteczka”).
2. Ciasteczka to pliki wysyłane do Twojego komputera lub innego urządzenia, podczas przeglądania Strony Internetowej.
3. Ciasteczka pozwalają nam na zapamiętanie i sprawdzanie Twoich preferencji. Dzięki temu możemy m.in.: poprawiać Twoje wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Ciebie informacji, a także zapamiętywać Twoje sesje jako zalogowanego Użytkownika.
4. Ciasteczka nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu.
5. Pamiętaj, że masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas Ciasteczek (możesz je blokować).
6. Jeżeli chcesz blokować Ciasteczka, to rekomendujemy Ci wybranie odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl albo http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.
7. Zazwyczaj Ciasteczka mogą zostać usunięte z przeglądarki poprzez opcję „usuń historię” i zaznaczenie cookies za pomocą pola check box albo poprzez zablokowanie w przeglądarce możliwości pobierania ciasteczek.
8. Chcemy Cię poinformować, że korzystanie przez Ciebie ze Strony Internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Nas ciasteczek. Zablokowanie Ciasteczek lub ich usunięcie może spowodować, że niektóre opcje strony internetowej mogą okazać się niedostępne (np. zapamiętywanie hasła do logowania się na Konto, automatyczne uzupełnianie pól formularza rezerwacji).
9. Dane zbierane automatycznie przy pomocy Ciasteczek będą przez nas używane do:
a) anonimowej analizy zachowań użytkowników na stronie szybkitransfer.pl;
b) zbierania danych demograficznych o użytkownikach;

VI. Jakie stosujemy inne technologie monitorujące działania podejmowane na stronie?

A. Google Analytics i inne techniki do analizy statystyk strony (cookies)

1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze Strony Internetowej.
2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
3. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
4. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.
5. Używanie przez Nas narzędzia Google Analytics nie stanowią przetwarzania Twoich danych osobowych.

B. Logi i pliki dziennika

1. Obok plików cookies strona szybkitransfer.pl może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.
2. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś na stronę szybkitransfer.pl.
3. Niektóre podstrony w ramach strony szybkitransfer.pl oraz inne środki komunikacji mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na którym załadowałeś stronę, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników strony szybkitransfer.pl. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi.

VII.Do jakich celów wykorzystywane są dane osobowe niepochodzące z Ciasteczek? Czy komuś są przekazywane?

1. Dane osobowe, które nam przekażesz, są wykorzystywane do:
a. zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży oraz realizacji prawa rękojmi,
b. realizacji Zamówienia,
c. prowadzenie księgowości, którą nakazuje nam prawo,
d. podejmowania działań marketingowych,
e. przyjmowania Twoich ewentualnych zastrzeżeń i zapytań.
2. Jeżeli jest to niezbędne dla wykonania powyższych czynności, Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Takie przekazanie może odbyć się tylko za naszą zgodą, na podstawie zawartej umowy i tylko tym, którzy zapewniają, że Twoje dane będą odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z prawem. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przekazywane:
a) systemom płatności.

3. Jeżeli wyrazisz zgodę na używanie przez nas Twoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych (np. newslettera), Twoje dane będą zbierane i używane w celach marketingowych, tj. do przesyłania Ci informacji o ofertach, promocjach itp.
4. Jeżeli nie jesteś naszym Klientem i nie wyraziłeś zgody na przesyłanie Ci informacji marketingowych e-mailem, SMSem lub telefonicznie, wówczas dane osobowe, które przekażesz nam (np. naszemu pracownikowi lub konsultantowi) bezpośrednio, np. poprzez infolinię, mogą być wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą i udzielenia Ci niezbędnej pomocy oraz w celu realizacji zawartej pomiędzy nami a Tobą umowy.
5. Jeśli jesteś naszym klientem, to w ramach tzw. prawnie usprawiedliwionego interesu, możemy kontaktować się z Tobą w celu promocji firmy RAPID.NET. Jeśli jednak nie życzysz sobie kontaktu telefonicznego ani mailowego, wówczas możemy przesłać Ci jedynie materiały pisemne za pośrednictwem tradycyjnej poczty albo wyświetlać obrazki na stronie szybkitransfer.pl po zalogowaniu.

VIII. Zastrzeżenia dot. przetwarzania danych

1. Informujemy, że będziemy gromadzić adresy IP użytkowników odwiedzających stronę szybkitransfer.pl, które mogą nam być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem lub tworzeniu analiz statystycznych (np. z jakiego regionu notujemy najwięcej odwiedzin).
2. Uzyskane w powyższy sposób dane mogą być użyte do administrowania i udoskonalania strony szybkitransfer.pl.
3. Dane uzyskane w powyższy sposób mogą być przekazane przez nas do innych podmiotów, w celu opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony szybkitransfer.pl. W takim przypadku nie zostaną przekazane jednak żadne dane, pozwalające na Twoją identyfikację.

IX. Czy mam dostęp do moich danych osobowych? Czy mogę odwołać wcześniej wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych?

1. Pamiętaj, że w każdej chwili przysługuje Ci dostęp do Twoich danych osobowych. Możesz bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez nas Twoich danych osobowych. 2. Możesz od nas także zawsze uzyskać informacje nt.:
a. celu przetwarzania Twoich danych,
b. jakiego rodzaju dane przetwarzamy,
c. komu przekazujemy Twoje dane,
d. jak długo planujemy przechowywać Twoje dane.

3. Przysługuje Ci prawo do:
a. sprostowania Twoich danych,
b. usunięcia lub ograniczenia Twoich danych, jeżeli nie są już nam potrzebne do celów, na które nam je podałeś (do realizacji zamówienia i związanych z tym celów księgowych i archiwalnych) albo jeżeli cofnąłeś nam zgodę na ich przetwarzanie lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.
4. Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie poprzez e-mail informacji handlowych i/lub zgodę na marketingowy kontakt telefoniczny. Możesz to zrobić na cztery sposoby:
a) Możesz odwołać zgodę telefonicznie, przez kontakt z naszą infolinią: + 48 12 357 49 27
b) Odwołanie zgody jest też możliwe poprzez wiadomość mailową na adres: rapid@rapid.net.pl.
c) W stopce każdej wiadomości, jaką wysyłamy w charakterze naszego newslettera, znajduje się także link dezaktywujący, za pomocą którego możesz wypisać się z listy mailingowej.
d) Zgody marketingowe (newsletter oraz powiadomienia sms) możesz też cofnąć poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach twojego Konta w zakładce „Powiadomienia” na stronie szybkitransfer.pl.
5. Możesz też wnieść całkowity sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.
6. Od chwili zaakceptowania przez Ciebie zamówienia, dane użyte w celu jego złożenia nie mogą być zmienione.
7. Nie możemy zmienić także danych zbieranych automatycznie.
8. Możemy odmówić usunięcia Twoich danych, jeżeli są one niezbędne w celu realizacji naszych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami, lub jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

X. Czy moje dane osobowe są zabezpieczane?

1. Twoje dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności.
2. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.
3. Strona internetowa szybkitransfer.pl jest zabezpieczany hasłami, a dostęp do niego mają tylko uprawnione osoby.
4. Dodatkowo przepływ informacji między Tobą a stroną szybkitransfer.pl jest zaszyfrowany.
5. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący stronę szybkitransfer.pl.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
2. Możesz zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.