Rezygnacja z Transferu

Rezygnacja z transferu

Rezygnacja z transferu

Klient ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z transferu najpóźniej na 2 dni przed datą wylotu. W przypadku rezygnacji później niż 2 dni przed datą wylotu Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

Nie stawienie się Klienta w miejscu wyjazdu w czasie przekraczającym 20 minut od uzgodnionej godziny jest jednoznaczne z rezygnacją z transferu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.