Przewóz Bagażu

Przewóz bagażu

Przewóz Bagażu

Każdy Klient ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu w ilości określonej przepisami linii lotniczych (bagaż zasadniczy + bagaż podręczny). Istnieje możliwość przewozu bagażu dodatkowego i sprzętu sportowo-rekreacyjnego za dodatkową opłatą po wcześniejszym ustaleniu z RN. Przewóz wózka dziecięcego lub inwalidzkiego jest bezpłatny, możliwy jednak tylko po uprzednim zgłoszeniu.

Należność za Przejazd

Należność za przejazd

Należność za przejazd

Opłata za przejazd może zostać uregulowana wpłatą lub przelewem bezpośrednio na konto RN (treść przelewu powinna zawierać nazwisko oraz daty przejazdów) albo za pośrednictwem serwisu PayPal (przelew lub obciążenie karty).

Należność musi zostać zaksięgowana na koncie RN lub serwisu Dotpay minimum 2 dni przed datą realizacji zlecenia. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z usługi.

Możliwe jest również uregulowanie należności gotówką w trakcie przejazdu po akceptacji ze strony RN tej formy płatności.
W każdym przypadku (przelew lub gotówka) należność pobierana jest z góry za całą usługę (wyjazd/powrót).

 

Rezygnacja z Transferu

Rezygnacja z transferu

Rezygnacja z transferu

Klient ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z transferu najpóźniej na 2 dni przed datą wylotu. W przypadku rezygnacji później niż 2 dni przed datą wylotu Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

Nie stawienie się Klienta w miejscu wyjazdu w czasie przekraczającym 20 minut od uzgodnionej godziny jest jednoznaczne z rezygnacją z transferu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

Ubezpieczenie Na Czas Przejazdu

Ubezpieczenie Na Czas Przejazdu

Ubezpieczenie Na Czas Przejazdu

RAPID NET ubezpiecza pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem. RAPID NET nie ponosi odpowiedzialności za bagaż.

Przewóz Dzieci

Przewóz dzieci

Przewóz dzieci

Dzieci do 12 lat mogą korzystać z transferu tylko pod opieką osób dorosłych, osoby w wieku 13-18 lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

Dzieci, zgodnie z kodeksem drogowym, muszą być przewożone w foteliku samochodowym odpowiednim do ich wagi i wieku. Istnieje możliwość wypożyczenia fotelika od RN lub użycie własnego fotelika – w tym przypadku przechowanie fotelika do powrotu Klienta jest bezpłatne.

Rezerwacja Transferu

Rezerwacja transferu

Rezerwacja transferu

Rezerwacja transferu odbywa się za pośrednictwem internetowego formularza rezerwacji dostępnego na stronie www, mailem, telefonicznie lub sms. Prawidłowa rezerwacja musi zawierać następujące dane:

  • Nazwisko osoby rezerwującej
  • Ilość osób, które będą korzystały z przejazdu (osoby dorosłe, dzieci)
  • Telefon kontaktowy
  • Datę oraz godzinę wylotu i przylotu (jeśli jest znana)
  • Nr lotu powrotnego (jeśli jest znany)
  • Adres (-y) wyjazdu
  • Dane do faktury (jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę Vat)

Jeśli godzina przylotu i numer lotu powrotnego nie jest znany w dniu wylotu, informacje te Klient ma obowiązek przekazać telefonicznie, mailem lub sms najpóźniej  do 24 godz. przed przylotem.

UWAGA !

  • Rezerwacji można dokonywać poprzez stronę  www i mailem nie później niż 3 dni przed wylotem. Późniejsze rezerwacje wymagają akceptacji RN.