Ubezpieczenie Na Czas Przejazdu

Ubezpieczenie Na Czas Przejazdu

Ubezpieczenie Na Czas Przejazdu

RAPID NET ubezpiecza pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem. RAPID NET nie ponosi odpowiedzialności za bagaż.